Menu
Úvodní strana
Aktuality
Archiv aktualit
Organizační struktura klubu
Historie klubu
Zprávy z našich akcí
Důležité kontakty
Jak se stát členem klubu
Připravujeme pro Vás
Fotogalerie
Videogalerie
Podporují nás
Bulletiny
Okénko správce
Výroční zprávy asociace
Odkazy
Poslední aktuality

10.08.2020 - Připravujeme zimní a letní pobyty 2021

21.06.2020 - Připravujeme Kunětická hora, Semafor, Šumava

Vstup do administrace stránek
login:
heslo:

Připravujeme pro Vás

[zpět na seznam]

Přehled vzdělávacích programů pro rok 2012

Základní sociální poradenství (kurz se skládá ze dvou částí, místo konání je Žďár nad Sázavou)

16. 1. a 20. 2. 2012 – 10 – 15 účastníků

 

Obsah:

 • Sociální pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – principy, jednotlivé dávky, orgány kompetentní k rozhodování o dávkách
 • Státní sociální podpora – principy, systém dávek, orgány kompetentní k rozhodování o dávkách
 • Systém sociální pomoci (ochrana rodiny a dítěte, ochrana před chudobou – pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, sociální služby a péče o osoby se zdravotním postižením)
 • Systém péče o osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání (sociální služby a dávkové systémy pro osoby se zdravotním postižením, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ustanovení zákona o zaměstnanosti
 • Ochrana rodiny a dítěte – zákon o rodině – základní přehled o ustanoveních týkajících se manželství, vztahů mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnosti, rodičovské zodpovědnosti, práv a povinností dětí
 • Sociálně právní ochrana dětí – zákonná úprava, oblasti, které zákon řeší, opatření sociálně právní ochrany dětí, zařízení sociálně právní ochrany dětí

 

 

Prvky bazální stimulace (kurz se skládá ze dvou částí, místo konání je Žďár nad Sázavou)

Březen a duben 2012 – 10 - 15 účastníků

 

Obsah:

 • Co je koncept stimulace vnímání
 • Proč je důležitý v ošetřovatelské praxi
 • Pravděpodobné vjemy a pocity nemocných s poruchou vědomí
 • Somatická, vestibulární a vibrační stimulace
 • Smyslové vnímání a jeho poruchy
 • Možnosti stimulace smyslového vnímání
 • Biografická anamnéza a její využití v praxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteterapie (jedná se o víkendový kurz, který bude probíhat vždy od pátku do neděle, kurz se skládá ze dvou část, účastníci budou rozděleni do dvou skupin po 15 osobách)

Duben a říjen 2012 – pro první skupinu 15 účastníků

Květen a listopad 2012 – pro druhou skupinu 15 účastníků

 

Kurz je orientován na sebepoznání tak, aby každý účastník odjížděl s osobní praktickou zkušeností z představených arteterapeutických technik s užitím klasických i akčních médií výtvarného vyjádření (kresba, akvarel, malba, koláž, akční malba, hlína - modelování, kombinované techniky, prostorová tvorba apod.). Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, ale ochota sdílení se skupinou, radost z rozvoje výtvarné práce a chuť získat povědomí o vlastním výtvarném výrazu. Kurz je zaměřen na prožitky, které provázejí samotný proces tvorby a s ní spojené psychické, psychosomatické projevy či stavy. Účastníci se seznámí s metodikou jednotlivých technik a se zásadami skupinové arteterapie i s vývojem dětského výtvarného projevu.
 

Komunikace s lidmi se zdravotním postižením (jednodenní kurz ve Žďáru nad Sázavou)

Červen 2012 – 10 - 15 účastníků

 

Obsah:

 • Seznámení se specifiky zdravotních postižení se zaměřením na komunikaci
 • Vybrané techniky alternativní komunikace

-         Znak do řeči

-         Makaton

-         Piktogram

-         Bliss

-         Bazální stimulace

-         Praeterapie

 

Ergoterapie (kurz je součástí pobytového devítidenního programu)

Červenec 2012 – 30 účastníků

Obsah:

 • Teoretické seznámení se základy ergoterapie, jejího začlenění do ucelené rehabilitace
 • Přehled jednotlivých metod a technik využívaných v ergoterapii včetně základů teorie jednotlivých materiálů, které můžeme v ergoterapii uplatnit
 • Seznámení se základními testy a diagnostikou
 • Asistivní technologie a možnosti výroby jednoduchých pomůcek z běžně dostupných materiálů
 • Techniky v ergoterapii vycházející z tradičních řemesel
 • Moderní materiály a techniky v ergoterapii
 
 

 

 

Sexualita osob s mentálním postižením (kurz se skládá ze dvou částí)

Srpen a září 2012 – 10 - 15 účastníků

 

Obsah:

 • sexualita jako součást běžného života
 • sexuální vyjádření osob s mentálním postižením
 • obecná témata z oblasti sexuality (variabilita sexuality, právní aspekty, sexuální dysfunkce a deviantní chování
 • sexuální výchova (lidské tělo, vztahy, sexuální aktivity, sex a zdraví, děti a péče o ně
 • nácvik manuálních komunikačních systémů
 
 

Aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky (kurz se skládá ze dvou částí)

Říjen a listopad 2012 – 10 - 15 účastníků

 

Obsah:

 • aplikace moderních aktivizačních technik
 • pohybová aktivizace
 • rozšíření schopností a dovedností umožňujících účelnou podporu oživení a rozvoje praktických dovedností v oblasti stravovacích návyků
 
 
 

Stres a komunikace v krizových situacích (jednodenní kurz ve Žďáru nad Sázavou)

Prosinec 2012 – 10 - 15 účastníků

 

Obsah:

 • jak rozpoznat a uvědomit si stres
 • uvědomění si svých tendencí jednání ve stresových situacích
 • zásady, jak ve stresových situacích zajistit své potřeby
 • postupy, jak jednat s osobami, které jsou ve stresu
 • jak řešit stresové a krizové situace a jak jim předcházet

Účastníci se teoreticky i prožitkově seznámí se specifiky komunikace ve stresových a krizových situacích, zvýší svou připravenost a prohloubí své dovednosti v těchto situacích reagovat.

 
 
 

vloženo: 06.02.2012

Copyright © 2008-2020 Asociace Žďár nad Sázavou. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Jum - design.