Menu
Úvodní strana
Aktuality
Archiv aktualit
Organizační struktura klubu
Historie klubu
Zprávy z našich akcí
Důležité kontakty
Jak se stát členem klubu
Připravujeme pro Vás
Fotogalerie
Videogalerie
Podporují nás
Bulletiny
Okénko správce
Výroční zprávy asociace
Odkazy
Poslední aktuality

22.02.2020 - Pozvánka předání handbike

12.11.2019 - pozvánka listopad, prosinec 2019

Vstup do administrace stránek
login:
heslo:

Historie klubu

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

klub „ Úsměv “ Žďár nad Sázavou
 
základní informace:
 
sídlo:                     Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:                        606 368 603
bankovní spojení:    ČSOB, a.s. Žďár nad Sázavou
č.ú.:                       132 637 038/0300
e- mail:                 asociacezr@seznam.cz
 
 
vznik organizace:
 
     V roce 1998 byl založen klub ve Žďáře nad Sázavou, dnes klub Úsměv (součást celorepublikové organizace ARPZPD) z iniciativy rodičů, přátel a odborníků, pracující ve prospěch zdravotně postižených dětí, mládeže, jejich rodičů a všech, kteří mají zájem těmto dětem a rodinám pomáhat.
     Asociace je dobrovolné svépomocné občanské sdružení s právní subjektivitou, působící na území regionu Žďáru nad Sázavou.
 
 

Aktivity klubu:

 pobytové:
-          týdenní a víkendové psychorehabilitační kursy
-          dětské vodácké tábory
 
rehabilitační:
-          hipoterapie
-          rehabilitační cvičení v bazénu
 
 
 
volnočasové:
-          návštěvy kulturních a sportovních akcí ( divadla, výstavy )
-          aktuálně jsou připravovány besídky k MDD, Mikuláši apod.
     -    arteterapie
 
 
 
     Výše uvedené činnosti našeho klubu jsou realizovány za finanční podpory, kterou nám poskytují ministerstva, sponzoři a povinné spoluúčasti zúčastněných.    
     Psychorehabilitační kursy jsou dotovány ministerstvem práce a sociálních věcí, hipoterapie a rehabilitační cvičení - ministerstvem zdravotnictví.
Dále náš klub získává finanční prostředky z vyhlášených grantů Města Žďáru nad Sázavou a kraje Vysočina. 
 
 
 
     Ve spolupráci s odborníky a dobrovolnými pracovníky zajišťuje praktickou     podporu rodinám prostřednictvím následujících služeb:
 
 - poradenský informační servis
- zprostředkování pomoci odborníků (synergetická reflexní terapie, míčková  
terapie, Portage, videotrénink )
 - půjčování odborné literatury a pomůcek
 - stimulační cvičení prostřednictvím PC
 
                                                       
Půjčovna speciálních pomůcek – Pomocbanka
 
     Pro integrované zdravotně postižené děti ve školách jsme zřídili registr speciálních pomůcek – Pomocbanku. Tuto evidenci jsme mohli vytvořit díky finanční pomoci městských úřadů, nadací a dalších organizací. Nákup speciálních pomůcek vychází z poptávky rodičů zdravotně postižených dětí a školských zařízení, které integrují tyto děti ( speciální pomůcky jsou velmi drahé a školy velmi obtížně shánějí finanční prostředky na pořízení potřebného vybavení). Vzájemnou komunikací zjišťujeme konkrétní potřeby, které by pomohly k překonání bariér a jejichž uspokojování by směřovalo k co nejširšímu začlenění těchto dětí v rámci vzdělávacího systému, který je pro mnohé odrazovým můstkem pro jejich budoucí život.
 

Copyright © 2008-2020 Asociace Žďár nad Sázavou. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Jum - design.