Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou asociacezr@seznam.cz +420 606 368 603, 566 624 224

Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou - Klub Úsměv

Kdo jsme?

 • Jsme regionální klub sdružující děti a mladé lidi se zdravotním postižením, jejich rodiny a přátele.

 

Naším posláním je

 • Hájit zájmy a práva dětí a mládeže se zdravotním postižením a jejich rodin a zmírňovat dopady postižení dítěte na kvalitu jeho života a života jeho rodiny.
 • Podporovat jejich nezávislý a plnohodnotný život.
 • Odstraňovat bariéry v přístupu lidí se zdravotním postižením a jejich rodin k aktivitám běžného života, přinášet do jejich životů prostřednictvím naší činnosti  radost.
 • Napomáhat porozumění mezi lidmi a přispívat k harmonizaci celé naší společnosti

 

Aktivity našeho klubu

 • Pomoc a podpora při řešení složitých životních situací.
 • Psychorehabilitační  prázdninové a víkendové kurzy pro  rodiny se zdravotně postiženými dětmi.
 • Rehabilitační cvičení a plavání.
 • Hipoterapie, muzikoterapie, canisterapie.
 • Sportovní a kulturní programy ( bowlingový turnaj, návštěvy divadelních představení, muzikálů, …..)
 • Vánoční a velikonoční tvořivé dílny.
 • Přátelská setkání a společenské večery  členů  a přátel naší organizace.

Vítáme všechny, kteří mají zájem se do  námi  připravovaných aktivit  zapojit , spolupracujeme  se všemi zanícenými lidmi,  reprezentujícími ve společnosti postupně mizící upřímné a lidské vztahy.         
 

Financování

Jsme nestátní organizací. Finanční prostředky získáváme z více zdrojů. Především prostřednictvím žádostí o dotaci z veřejných rozpočtů (stát, kraj, město,, sponzorských darů , členských příspěvků a ze spoluúčasti členů.Veškeré získané prostředky jsou použity na cíle dané posláním naší organizace.

 

Klub "Úsměv" se nachází v okresním městě Žďár nad Sázavou. Žďár nad Sázavou leží na horním toku řeky Sázavy v samém srdci Českomoravské vysočiny. Město leží v překrásné přírodní scenérii chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a jeho okolí patří mezi nejčistší a nejkrásnější místa České republiky. Město je dobře dopravně dostupné , neboť se nachází v blízkosti dálnice Praha-Brno. Od Prahy je vzdáleno cca 120 kilometrů.

Město se vyvinulo z tržní osady ležící na staré zemské cestě. Založením cisterciáckého kláštera roku 1252 Bočkem z Obřan byla dokončena kolonializace celé oblasti.Roku 1607 bylo městečko Žďár povýšeno kardinálem Františkem z Ditrichštejna na město. Jádro města s bývalou renesanční radnicí, morovým sloupem a gotickým kostelem svatého Prokopa leží na návrší levého břehu řeky Sázavy. Druhá část města s historickými památkami leží okolo zámku, bývalého kláštera, ve kterém je umístěno muzeum knihy a Santiniho expozice.

Město je hostitelem hudebních koncertů, akcí Concentus Moraviae a České sny - mezinárodního hudebního projektu pod záštitou Magdaleny Kožené a Václava Havla.

Vrcholem jeho tvorby je poutní kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře, jedinečná architektonická památka, která byla v prosinci 1994 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Na přelomu století prochází Žďár většími stavebními změnami. Je postavena železnice, vznikají četné průmyslové podniky. V souvislosti s výstavbou Žďárských strojíren a sléváren dochází v 50. letech k prudkému růstu počtu obyvatel.  Ráz města i celé krajiny se výrazně změnil. Byla zahájena rozsáhlá přestavba města, vzniklo moderní, správní a obchodní centrum, na obvodu města nová sídliště.

Cyklistům nabízí okolí města množství cykloturistických tras ať už Santiniho či Posázavskou trasu, pro zdatnější Regionální cyklotrasu Moravy a Slezska, Pražskou nebo Českomoravskou stezku.

Nejnovější aktuality